top of page

9 sa 10 Pinoys, Nag-aaalala na Magkaroon ng COVID

Ipinakita sa bagong Social Weather Stations (SWS) COVID-19 Mobile Phone Survey na siyam (9) sa sampung (10) Pilipino ang natatakot na mahawa sila o ang kanilang pamilya ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Ayon sa survey na isinagawa ngayong Mayo, 73 porsyento ng mga respondents ang ‘higit

na nag-aalala’, 14 porsyento ang ‘medyo nag-aalala’, 13 porsyento ang ‘nag-aalala nang

kaunti’, habang 7 porsyento lamang ang ‘hindi nag-aalala’.

Mas marami ang nag-aalala na makukuha nila ang COVID sa Metro Manila na may 93

porsyento, habang 91 porsyento ang Visayas, at 85 porsyento sa Mindanao.

Ang SWS survey ay isinagawa sa mahigit 4,010 working-age Filipinos, may edad 15

anyos pataas, gamit ang mobile phones at computer-assisted telephones.bottom of page