top of page

Antigen Test Kits ng Japan, Gagamitin na!

Gagamitin na ang bagong Antigen test kits ng Japan para sa mga healthcare workers at outpatient facilities sa ilang lugar ng Tokyo, Kanagawa, Osaka, Hokkaido at iba pang rehiyon sa bansa.

Ang Antigen test kits ay kayang mag-detect ng COVID-19 infections na hindi lalagpas sa tatlumpung minutong paghihintay higit na mabilis kumpara sa Polymerace Chain Reaction (PCR) testing na tumatagal ng tatlo hanggang apat na oras bago malaman ang resulta.

Ang PCR testing ay primary method ng Japan upang matuklas ang COVID-19 infections sa katawan ng tao ngunit ngayon ay mas higit na mapapabilis at mapapagaan ang proseso dahil hindi na kinakailangan ang mga health expert para gamitin ang Antigen test kits.bottom of page