top of page

Baclaran Church, Dinagsa ng mga Deboto


Matapos payagan ng pamahalaan ang mas mataas na bilang ng mga mananampalatayang dadalo sa mga banal na gawain ng simbahan gaya ng misa ay maagang dinagsa ng mga deboto ang Baclaran Church para manalangin.

Dinagsa man nang mga mananampalataya ang naturang simbahan, umiral parin ang disiplina pagdating sa mahigpit na pagsunod sa health at safety protocols gaya ng physical distancing rule, pagsusuot ng face shields at face masks.

Karamihan sa mga dumalo ay nagising na ng madaling araw kahit alas-8 pa ang simula ng misa upang hindi na magtagal pa sa inaasahang haba ng pila.

Bagama’t ang iba ay mayroong iniindang karamdaman ay napawi naman ang lahat ng ito nang sila’y makapasok na sa loob ng simbahan at mataimtim na nanalangin.

bottom of page