top of page

Imburnal Ginawang Tahanan ng Mag-Asawa sa Loob ng 22 Taon

Nanirahan sa isang imburnal ang mag-asawang sina Maria Garcia at Miguel Restrepo mula sa bansang Medelin, Colombia sa loob ng 22 taon.


Subalit salungat sa ating mga iniisip ang itsura ng tinitirhan ng dalawang mag-asawa dahil maayos, maaliwalas at komportable nilang tinitirhan ang nasabing imburnal dahil meron itong tubig, kuryente, mga gamit sa bahay, at kusina na tipikal nating nakikita sa loob ng isang tahanan.


Nagkakilala ang dalawang mag-asawa dahil sa droga ngunit naisipan nilang magsama at magbagong buhay.


Wala anak ang mag asawa pero mayroon silang alagang aso na tinatrato na parang isang tunay na tao at tinuturing na rin nilang anak na siyang bantay tuwing wala ang dalawang ito sa kanilang tirahan.


bottom of page