top of page

Meralco, Irefefund ang mga Overcharged Electric Bills


Ipinahayag ni Manila Electric Co. (Meralco) Customer Retail Service Head Victor Genuino na irerefund nila ang may mga electric bills na "overestimated".

Maaaring iclaim ang mga refund sa iba't ibang Meralco business center at pwedeng piliin ng customer na i-credit ang refund sa susunod na mga billing.

Dagdag pa niya, may mga billings na "underestimated" na posibleng mas mataas ang paggamit ng kuryente dahil sa online classes at work-from-home na nagpapakitang mas mababa ang naging electric bill kaysa sa nararapat.

May mga "overestimated" naman di-umano na nagpapakitang hindi gaanong gumagamit ng kuryente o yaong mga iniwan ang kanilang mga condo o apartment upang umuwi sa kanilang mga probinsya na nacharge sa mataas na singil sa kuryente.bottom of page