top of page

Mga PWDs, Nag-wheel Chair mula Rosales, Pangasinan patungong Cainta, Rizal


Photo from Ike Nicdao.

Namataan ng isang residente mula sa Paniqui, Tarlac ang limang kataong may kapansan na naglalakbay sa kalsada sa gitna ng tirik na araw. Ayon kay Ike Nicdao, ang mga taong ito ay mula pa sa Rosales, Pangasinan at nais nilang magtungo sa Cainta, Rizal. Bagaman hindi makalakad, napilitan sila na gamitin ang kanilang mga wheelchair sa paglalakbay matapos silang tanggihan ng mga bus at hindi makahanap ng transportasyon patungong Rizal. Ayon sa mga ito, tinapay at tubig lamang ang dala nila sa kanilang paglalakbay at umaasa silang may magandang loob ang tutulong sa kanilang pagkain o transportasyon.

bottom of page