top of page

Mushrooms, Maaaring Magdulot ng Pagkawala sa Sarili ayon sa Pag-aaral


Photo for illustration purposes only.

Sa pag-aaral ng mga mananaliksik sa United States, natuklasan nilang maaaring mawala sa sarili ang sino mang kumain ng iba't ibang uri ng mushrooms na naglalaman ng psilocybin, isang psychedelic substance.

Sinabi ng mga siyentista ng John Hopkins University na naaapektuhan ng psilocybin consumption ang bahagi ng utak na tinatawag na claustrum na siyang nagnonormalize sa consciousness ng tao.

Ang eksperimentong ito ay sinalihan ng 15 volunteers at napag-alamang bumaba sa 15% hanggang 30% ang normal na pag gana ng utak matapos silang pakainin ng mga mushroom na naglalaman ng psilocybin.

bottom of page